Bezpieczeństwo

Kontrola

Technologia

SecurityIT to firma zajmująca się ochroną ficzyną i informatyczną poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii IT

     Firma SecuritIT, jest nowym rozwijającym się przedsiębiorstwem. W swoim modelu biznesowym zakłada sprzedaż rozwiązań w postaci urządzeń i oprogramowania, które przy wykorzystaniu najnowszych technologii mają zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę pracowników.

 

    W naszej wizji łączymy wiedzę z obszaru bezpieczeństwa i prawa z wiedzą na temat technologi, IT, kultury i ergonomi pracy.

 Chcemy być dostawca najlepszych technologi z obszaru security, kontroli pracownika oraz systemów bezpieczeństwa i organizacji pracy na rynkach – w swojej ofercie dla segmentu biznesu/ Industries oraz administracja publiczna.

     W chwili obecnej wprowadzamy na polski rynek urządzenie Worksober- służące do zdalnej kontroli trzeźwości pracowników.

W fazie zaawansowanej realizowany jest również projekt wprowadzania monitoringu wizyjnego CCTV, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy, pozwalające na ustawienie konkretnych działań w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. CCTV może być również stosowany jako klasyczny system monitoringu, ale w tym przypadku system ochronny w postaci osoby fizycznej jest całkowicie wyeliminowany. Wszystkie zadania przejmuje centrum monitoringu, które nadzoruje teren w oparciu o nałożone strefy niewidocznych barier i stref ochronnych.