System Inteligentnej Video Ochrony oparty jest na działaniu kamer zaprogramowanych według wytycznych użytkowników. Mnogość dostępnych algorytmów zapewnia niezliczone możliwości zastosowania. System reaguje na zagrożenia, ale w większości przypadków jest również w stanie je przewidzieć. W przypadku niepożądanego zdarzenia, alert trafia do wykwalifikowanego operatora, który weryfikuje konieczność interwencji fizycznej. System wizyjny ogranicza znacznie wydatki na ochronę fizyczną, a przede wszystkim w znaczący sposób podnosi szczelność systemu zabezpieczeń.