Jak piją Polacy. Analiza w pierwszy roboczy dzień 2021 roku

Podczas okresu przedsylwestrowego często pojawiają się pytania. Co kupić do picia? Co będą pić goście ? W sytuacji zakazu, który obowiązuje lub nie, zależnie od interpretacji, niezwykłej wagi jest pytanie „ile kupić alkoholu?”. Impreza noworoczna nie jest oczywiście zwykłym dniem. W tym artykule chciałbym przybliżyć statystyki dotyczące spożycia alkoholu przez Polaków, oraz zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Spożycie alkoholu w Polsce.

Średnia spożycia alkoholu przez Polaków nieznacznie przewyższa średnią europejską. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia w naszym kraju na jednego mieszkańca przypadało w 2016 roku około 10,6 litra czystego alkoholu etylowego, tak wysoki poziom plasuje nas w czołówce europejskich krajów. Przed nami z nieznaczną różnicą, bo spożycie wynosi 10,7 litra, jest nasz sąsiad Rosja. Analiza spożycia wewnątrz kraju wskazuje, że średnia dla całej Polski wynosi 9,4 litra, natomiast dla Warszawy wynosi, aż 13,3 litra – dane pochodzą z Instytutu Psychiatrii i Neurologii..

Zmiany.

W ostatnich latach nastąpiły zmiany w kulturze picia alkoholu. Zmniejszył się odsetek Polaków deklarujących, że piją często jak i osób unikających całkowicie alkoholu. Nadal najczęściej spożywanym alkoholem pozostaje piwo, ale jego udział w porównaniu z rokiem 2010 zdecydowanie spadł pomimo faktu, że w chwili obecnej mamy dostępnych wiele gatunków, smaków i marek piw, wzrosło zainteresowanie winem oraz alkoholami wysokogatunkowymi takimi jak whisky czy koniak. Negatywny wpływ może mieć na to moda na picie drogiego piwa, które można nazwać wysokogatunkowym. Mowa tu o piwach kraftowych z małych browarów, których popularność stale rośnie. Najdroższe ceny tych piw sięgają nawet 70 zł za 0,5 litra napoju – piwo krajowe (Hades – Gone Vild; poj. 0,375 l/ zaw. alk. 12%). Ceny tych zagranicznych mogą wynieść nawet kilka tysięcy dolarów za półlitrową butelkę (Nail Brewing’s Antarctic Nail Al; poj. 0.5 l/ zaw. alk 10%).

Zapraszam na małą wódkę!

Gdy zapytamy, jaka będzie reakcja Polaka na sposobność do spożywania alkoholu to 4% nie ominie takiej okazji, podobnie 4 % dość często spotyka i ma okazję do spożywania alkoholu. Największy odsetek, bo aż 56% lubi wypić alkohol gdy nadarzy się okazja i robi to często. Spośród wszystkich 17% unika okazji do picia, a 16% deklaruje abstynencję. Pozostałe 3% reaguje w inny sposób. Gdy Polakowi zada się pytanie jak często pije to 8% odpowie że często, 56% okazjonalnie, natomiast 33% naszej populacji unika okazji lub w ogóle nie spożywa alkoholu w żadnej postaci. Porównując obecnie znane statystyki abstynencji z tymi z roku 2010, widzimy że, w chwili obecnej więcej kobiet i mężczyzn pije. W 2010 roku 30% kobiet oraz 16 % mężczyzn nie spożywało alkoholu. Ostatnie badania pokazują, że jedynie 21 % kobiet i 10 % mężczyzn unika alkoholu.

Ja jestem docentem ja piję tylko wino.

Spośród wszystkich grup zawodowych najczęściej po alkohol sięgają niskowykwalifikowani robotnicy, osoby bezrobotne oraz prowadzące własne działalności. Najrzadziej natomiast piją pracownicy administracji, pracownicy biurowi, renciści oraz gospodynie domowe. Co ciekawe powstała statystyka która wskazuje, że osoby identyfikujące się z lewicą chętniej przyznają, że piją często (13%), a tylko 8% z nich jest całkowitymi abstynentami, podczas gdy wśród badanych o poglądach prawicowych deklarujących częste picie jest o połowę mniej (6%), a 17% deklaruje, że nigdy nie biorą alkoholu do ust. Dzieląc spożycie na gatunki najczęściej spożywane jest piwo (39%), następnie wino (25%) oraz wódka (16 %). Alkohole wysokogatunkowe takie jak koniaki i whisky spożywa 11 %. Pozostałe dwie grupy to osoby (6%) które spożywają inne alkohole niż te wskazane uprzednio oraz (3 %) nie są w stanie wskazać co spożywa. Większość mężczyzn pije piwo (56%), najpopularniejszym alkoholem wśród kobiet jest wino (45%). Jeśli chodzi o częstotliwość spożywania piwa, to 25% pijących pije je przynajmniej raz w tygodniu, 19% natomiast w ogóle nie spożywa tego alkoholu. Odsetek pijących wino przynajmniej raz w tygodniu jest dość mały i wynosi jedynie 3%. Co trzecia osoba nie spożywa wina w ogóle. Grupa 2% przynajmniej raz w tygodniu pije wódkę. Natomiast 29 % nie pije tak mocnego alkoholu jak wódka. Połowa Polaków nie pija alkoholi wysokogatunkowych, a przynajmniej raz w tygodniu po te alkohole sięga 1 % Polaków.

To gdzie idziemy?

Miejscem w którym Polacy najchętniej spożywają alkohol jest dom lub mieszkanie (74%). Jest to bezwzględnie ulubione miejsce spożywania alkoholu seniorów +65 (90%) rolników (95%) oraz (88%) osób z wykształceniem zasadniczym lub zawodowym. W barach i pubach (9%) alkohol najcześciej spożywającymi grupami są uczniowe i studenci (34%), mieszkańcy miast (22%), pracownicy administracji i biurowi (21%). Restauracje wybiera 8% Polaków. Głównymi bywalcami tych miejsc są osoby o najwyższych dochodach (15%), średni personel/ kadra kierownicza (21%) i specjaliści z wyższym wykształceniem (14%). Piwko pod chmurką preferuje 4% Polaków z czego 10% to osoby w wieku 18-24 lata, a 21% to bezrobotni. Pozostałe osoby (5%) spożywają alkohol w innych miejscach.

Kompanami do picia są w 49% znajomi oraz w 48 % rodzina, tylko 4% spożywa alkohol samotnie.

Symbolicznie za zdrowie, bo ja w tygodniu nie piję.

Polacy na pytanie o ilość spożywanego alkoholu w 54% twierdzą, że piją go bardzo mało, 44% uważa, że mało. Tylko 1% uważa, że pije za dużo, tyle samo nie jest w stanie stwierdzić ile go wypija.We wskazanej analizie widać, że obyczaje związane z piciem zmieniają się. Może mieć na to wpływ fakt, że osoby badane w 2010 roku, są teraz klasyfikowane w innej grupie wiekowej i ich przyzwyczajenia mogą mieć wpływ na statystykę. Ponadto w przeciągu 10 lat, na rynku alkoholowym pojawiły się nowe rodzaje alkoholu wcześniej niedostępnego. W tym także niezwykle popularne i dostępne w wielu wariantach piwa niskoprocentowe lub z zerową zawartością alkoholu. Z drugiej strony pojawiły się w sprzedaży i szybko zyskały dużą rzeszę fanów butelki o pojemności 100-200 ml z zawartością mocny alkoholów (+35%), które najczęściej spożywane są do południa.

 

 

Źródła: CBOS, PARPA, WHO
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_151_19.PDF